Samtaleterapi

I et terapiforløb hos Mind & Body skabes der et rum, hvor du får muligheden for selvindsigt og en bedre forståelse af dine tanker og ubevidste handlingsmønstre. Gennem erkendelse og arbejde med dine udfordringer kan terapien mindske dine problemer, så du kan begynde at leve dit liv på en mere konstruktiv og hensigtsmæssig måde med dig selv i fokus.

Mange tanker og følelser, vi har i dag, hører ikke nutiden til, men blev skabt da vi var børn eller unge. Disse tanker og følelser skal vi lære at acceptere som noget, der var en del af os engang. Jo mere vi forstår tanker og følelser i fortiden, jo bedre kan vi forstå og leve vores liv i nutiden.

Dog oplever vi ofte, at vi bliver ved med at sætte os selv i situationer som minder meget om hinanden. Det gør vi, fordi der ligger noget ubevist i os, som er nødvendigt for os at kigge på, så vi i fremtiden kan være mere robuste til at tage bedre valg og dermed leve et bedre liv med overskud og glæde.

I samtaleterapien vil jeg starte med at indkredse, hvad du synes er relevant at tage fat på. Derefter vil vi sammen gå i dybden med emnet/emnerne, du har valgt. Afslutningsvis vil vi samle op på, hvad samtalen har gjort for dig, og hvad du kan tage med dig videre. Vigtig for mig, i mit arbejde med dig, er, at det er dig, som finder svaret i dig selv – med min hjælp.

Bestil en tid her