Samtaleterapi & Coaching

I et terapiforløb hos Mind & Body skabes der et rum, hvor du får muligheden for selvindsigt og en bedre forståelse af dine tanker og ubevidste handlingsmønstre. Gennem erkendelse og arbejde med dine udfordringer kan terapien mindske dine problemer, så du kan begynde at leve dit liv på en mere konstruktiv og hensigtsmæssig måde med dig selv i fokus.

Mange tanker og følelser, vi har i dag, hører ikke nutiden til, men blev skabt da vi var børn eller unge. Disse tanker og følelser skal vi lære at acceptere som noget, der var en del af os engang. Jo mere vi forstår tanker og følelser i fortiden, jo bedre kan vi forstå og leve vores liv i nutiden.

Dog oplever vi ofte, at vi bliver ved med at sætte os selv i situationer som minder meget om hinanden. Det gør vi, fordi der ligger noget ubevist i os, som er nødvendigt for os at kigge på, så vi i fremtiden kan være mere robuste til at tage bedre valg og dermed leve et bedre liv med overskud og glæde.

I samtaleterapien vil jeg starte med at indkredse, hvad du synes er relevant at tage fat på. Derefter vil vi sammen gå i dybden med emnet/emnerne, du har valgt. Afslutningsvis vil vi samle op på, hvad samtalen har gjort for dig, og hvad du kan tage med dig videre. Vigtig for mig, i mit arbejde med dig, er, at det er dig, som finder svaret i dig selv – med min hjælp.

I Coaching hos mig vil jeg arbejde med at bringe dit fulde potentiale i spil, så du kan maksimere præstationerne i dit liv. Formålet med coaching er, at terapeuten træner sin klient i at nå sit mål, og støtter klienten i at tage hånd om de udfordringer der måtte være på vejen mod målet. Det vil ske via et terapeutisk samtaleforløb, hvor jeg vil føre dig gennem 6 punkter. I forløbet arbejdes med både langsigtede mål og delmål:

  1. Finde målet og få det præciseret.
  2. Hvad forhindre dig i at nå dit mål?
  3. Hvad motiverer dig til at nå målet?
  4. Hvordan bryder du dit nuværende handlemønster?
  5. En ny plan – fremgang – hvordan?.
  6. Hvad forpligter du dig til fremadrettet?

Hvis du ønsker at kombinere samtaleterapi og coaching med healingsmassage, book da en ”Kombineret behandling” på 120 minutter.

Bestil en tid her