Betaling, afbud & samtykkeerklæring

Betaling
Sker altid før eller ved afslutning af en behandling. Købes der et forløb, betales dette ved opstart af forløbet. Betalingen kan ske kontant, via mobilepay 116011 eller som bankoverførsel til Spar Nord reg.nr. 9385, kontonr. 1110003044. Ved bankoverførsel skal beløbet stå til rådighed ved behandlingens start.

Afbud & samtykkeerklæring
Husk at afbestilling skal ske senest kl. 16:00, dagen før behandling, via enten sms eller telefonopkald til: 29251617. Meddeles afbud ikke inden den fastsatte tidsfrist, er man forpligtiget til at betale halvdelen af behandlingens pris.

Meditation: Tilmelding er bindende, og du betaler ved tilmelding på mobilepay 116011. Hvis du bliver forhindret i at komme, er det dog muligt at deltage gratis ved næstkommende meditation.

Samtykkeerklæring vedr. Loven om opbevaring af persondataDu (undertegnede) skal bekræfte mundtligt og skriftligt at være informeret om, at nedenstående personoplysninger anvendes af mig (terapeut Mette Buhl – Mind & Body).

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E mail
  • Helbredsoplysninger (fysisk og psykisk)

Jeg giver hermed min tilladelse til at Mette Buhl må:

Journalføre og på forsvarlig måde opbevare ovennævnte personoplysninger.

Jeg er oplyst om, at jeg til enhver tid kan få indsigt i, få korrigeret, få slettet eller blokeret oplysninger, som Mette Buhl har registreret om mig.

Jeg er opmærksom på, at jeg kan klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk, hvis jeg har indsigelser overfor data-behandlingens lovlighed.

Såfremt jeg trækker samtykket tilbage, sletter Mette Buhl alt, hun har registreret om mig, med mindre lovkrav foreskriver andet (f.eks. mine kontaktoplysninger iht. bogføringsregler).

Mette Buhl har oplyst mig om sin tavshedspligt, og at ingen af mine oplysninger videregives til tredjepart, med mindre der er særligt retskrav herom.

Jeg har modtaget en kopi af denne samtykkeerklæring.