Betaling, afbud & samtykkeerklæring

Betaling
Sker altid før eller ved afslutning af en behandling. Købes der et forløb, betales dette også ved opstart af forløbet. Betaling er kontant, mobilepay 116011 eller overførsel til Spar Nord REG. Nr 9385 kontonr. 1110003044. Ved overførsel skal beløbet stå til rådighed ved behandlingens start.

Afbud & samtykkeerklæring
Husk at afbestilling skal ske senest kl. 16:00, dagen før behandlingen, workshop/meditation finder sted, via sms eller telefon: 29251617. Meddeles afbud ikke inden den fastsatte tidsfrist, er man forpligtiget til at betale behandlingens pris. 

Samtykkeerklæring vedr. Loven om opbevaring af persondata
Undertegnede er informeret mundtligt og skriftligt om, at nedennævnte personoplysninger anvendes af terapeut Mette Buhl – Mind & Body.

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E mail
  • Helbredsoplysninger (fysisk og psykisk)

Jeg giver her med min tilladelse til at Mette Buhl må:

Journalføre og på forsvarlig måde opbevare ovennævnte oplysninger.
Jeg er oplyst om, at jeg til enhver tid kan få indsigt i, få korrigeret, få slettet eller blokeret oplysninger, som Mette Buhl har registreret om mig.

Jeg er også opmærksom på, at jeg kan klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk, hvis jeg har indsigelse overfor data-behandlingens lovlighed.

Såfremt jeg trækker samtykket tilbage, sletter Mette Buhl alt, hun har registreret om mig, med mindre lovkrav foreskriver andet (f.eks. mine kontaktoplysninger iht. Bogføringsregler).

Mette Buhl har oplyst om sin tavshedspligt, og at ingen af mine oplysninger gives videre til tredjepart, med mindre der er særligt retskrav derfor.

Jeg har modtaget en kopi af denne samtykkeerklæring.