Bach’s blomsterremedier

Dr. Edward Bach var en engelsk læge som levede 1886-1936. Dr. Bach skabte de 38 blomsterremedier, fordi han mente, at hvis man kunne helbrede nogle af de psykiske elemeter, ville man være i stand til at holde sig fysisk rask. Dr. Bach mener, at de 38 blomster han fandt, kunne hjælpe mennesket på sjæleplan og derved via sindet og menneskers følelser, skabe fysisk sundhed.

Til sidst lavede han nødhjælpsremediet, som blev sammensat af 5 remedier ud fra de 38 remedier. Remedierne kan ikke bruges direkte på fysiske symptomer, men til menneskets tilstand i personligheden.

Dr. Bach blomsterremedier er gode til at arbejde med, både til bevidstgørelse af negative sindstilstande eksempelvis angst, usikkerhed, manglende interesse i nuet, ensomhed, overfølsom for påvirkninger og ideer, modløshed og fortvivlelse, overdreven omsorg for andre.

Jeg anbefaler blomsterremedierne, hvis man arbejder med personlig udvikling, stresstilstande, frygt- og angstproblematikker mm. og kan tilpasses i alle behandlinger i Mind & Body.

I en konsultation vil du i samarbejde med din terapeut finde ud, hvilke dråber der passer til dig. En behandlingsflaske bliver skabt ud fra dit livssyn, temperament, personlighed, bekymringer du måtte have. De valgte remedier vil skabe harmoni og balance, så din energi kan flyde frit igen, så du er med til at skabe din egen helbredelse via dråberne ud fra din psykologiske problemstilling.

De 38 remedier kan bruges af alle, både voksne, børn, dyr og planter. En behandlingsflaske holder ca. 3 uger, hvor man skal tage 4 dråber 4 gange om dagen. Hos børn ses ofte et hurtigere resultat.

De 38 remedier:

Abeblomst: Frygt eller angst, hvor årsagen er kendt. Generthed.
+ Mod og tapperhed

Agermåne: Overfladisk munterhed.
+ Man tør vise hvem man er.

Agersennep; Depression uden umiddelbar forståelig årsag.
+ Glæde over livet.

Avnbøg: ”Mandagmorgenfølelse”, mental træthed, udsætter.
+ Vitalitet og styrke.

Balsamin: Utålmodighed.
+ Tålmodighed.

Bævreasp: Angst af ukendt oprindelse, ængstelse, forudanelser.
+ Indre ro.

Bøg: Intolerance og fordømmelse.
+ Tolerance

Cerato: Tvivler på egen intuition
+ Stoler på egen intuition.

Cikorie: Selvcentreret, kontrollerende.
+ Ægte ”moder” kærlighed og omsorg.

Eg: Fortsætter trods udmattelse.
+ Udholdenhed med erkendelse af egne grænser.

Elm: Overvældet af ansvar.
+ Vished om, at vanskeligheder kan klares.

Ensian: Nedtrykthed, modløshed.
+ Overvinder forhindringer.

Fuglemælk: Eftervirkninger af chok.
+ Neutraliserer alle chok, trøster.

Guldpil: Bitterhed, man ser sig selv som offer.
+ Tager ansvar for sig selv.

Hestekastanie: Tankekværnen.
+ Sindsro, klart hoved.

Hunderose: Apati, resignation.
+ Indre motivation.

Jernurt: Overbegejstring.
+ Slappe af, ville mindre.

Kaprifolie: Nostalgi og hjemve.
+ At kunne leve med fortiden.

Kastanieknop: Man lærer ikke af sine erfaringer.
+ Bruger sine erfaringer.

Kildevand: Selvfornægtelse.
+ Give slip på strenge krav.

Kirsebærblomme: Angst for at miste kontrol, hysteri
+ Sindsro.

Klematis:Lever i fremtiden, drømmer.
+ Jordforbindelse, grounding.

Knavel: Man er ubeslutsom.
+ Balance, beslutsomhed.

Kristtorn: Had, vrede, jalousi, mistænksomhed.
+ Storhjertethed, kærlighed.

Lyng: Selvcentreret.
+ Indfølingsevne.

Lærk: Mangel på selvtillid.
+ ”Jeg kan godt”

Oliventræ: Træthed, udmattelse.
+ Vitalitet, indre regeneration.

Rød hestekastanie: Overdreven frygt på andres vegne.
+ Omsorg uden ængstelse.

Skovfyr: Skyldfølelse, selvbebrejdelse.
+ Tilgiver sig selv.

Skovhejre: Kan ikke finde sin vej i livet.
+ Kender sin rette vej/opgave.

Soløje: Rædsel , panikangst.
+ Ro, selv i nødsituationer.

Sødæble: Følelse af urenhed.
+ Accept af egen krop.

Tornblad: Håbløshed, fortvivlelse.
+ Håbet vender tilbage.

Tusindgylden: Kan ikke sige nej.
+ Selvbestemmelse, viljestyrke.

Valnød: Påvirkelig overfor andres mening, forandringer.
+ Bliver i sig selv, beskyttelse.

Vandrøllike: Reserveret, stolt.
+ Kommunikationsevne, samhørighedsfølelse.

Vinranke: Dominerende, herskesyg.
+ At kunne lede uden dominans.

Ægte kastanie: Overvældende indre smerte.
+ At kunne se lyset igen.