Dr. Bachs blomsterremedier

Dr. Edward Bach var en engelsk læge, som levede 1886-1936. Dr. Bach skabte 38 blomsterremedier, fordi han mente, man ved helbredelse af psykiske elementer, kunne holde sig fysisk rask. Dr. Bach fandt 38 planter/blomster/kildevand (remedier), som han undersøgte, afprøvende og fandt, kunne hjælpe mennesket på sjæleplan og derved via sindet og menneskers følelser, skabe fysisk sundhed.

Slutteligt udviklede han nødhjælpsremediet Rescue, sammensat af 5 af de 38 remedier (Balsamin, Fuglemælk, Kirsebærblomme, Soløje og Klematis). Rescue bruges i pressede situationer f.eks. eksamener, tandlægebesøg, dagligdags stress mm. Rescue creme består af Balsamin, Fuglemælk, Kirsebærblomme, Soløje, Klematis og Sødæble, som virker helende på alle lette skrammer.

Dr. Bachs blomsterremedier medvirker til bevidstgørelse af negative sindstilstande eksempelvis angst, usikkerhed, manglende interesse i nuet, ensomhed, overfølsom for påvirkninger og ideer, modløshed og fortvivlelse og overdreven omsorg for andre.

I en konsultation/terapeutisk samtale vil vi afdække, hvilke problematikker du er fyldt af. Jeg vil herudfra vælge, hvilke af Bachs blomsterremedier, der bedst kan hjælpe dig i positiv udvikling. Blomsterremedierne (max 7 forskellige) blander jeg i en behandlingsflaske særligt skræddersyet dig. En behandlingsflaske holder ca. 3 uger, hvor man skal tage 4 dråber 4 gange om dagen. De 38 remedier kan bruges af alle, både voksne, børn og dyr. Du kan læse mere om de 38 remedier herunder.

Bestil en tid her

De 38 remedier:

Abeblomst: Frygt eller angst, hvor årsagen er kendt. Generthed.
+ Mod og tapperhed

Agermåne: Overfladisk munterhed.
+ Man tør vise hvem man er.

Agersennep; Depression uden umiddelbar forståelig årsag.
+ Glæde over livet.

Avnbøg: ”Mandagmorgenfølelse”, mental træthed, udsætter.
+ Vitalitet og styrke.

Balsamin: Utålmodighed.
+ Tålmodighed.

Bævreasp: Angst af ukendt oprindelse, ængstelse, forudanelser.
+ Indre ro.

Bøg: Intolerance og fordømmelse.
+ Tolerance

Cerato: Tvivler på egen intuition
+ Stoler på egen intuition.

Cikorie: Selvcentreret, kontrollerende.
+ Ægte ”moder” kærlighed og omsorg.

Eg: Fortsætter trods udmattelse.
+ Udholdenhed med erkendelse af egne grænser.

Elm: Overvældet af ansvar.
+ Vished om, at vanskeligheder kan klares.

Ensian: Nedtrykthed, modløshed.
+ Overvinder forhindringer.

Fuglemælk: Eftervirkninger af chok.
+ Neutraliserer alle chok, trøster.

Guldpil: Bitterhed, man ser sig selv som offer.
+ Tager ansvar for sig selv.

Hestekastanie: Tankekværnen.
+ Sindsro, klart hoved.

Hunderose: Apati, resignation.
+ Indre motivation.

Jernurt: Overbegejstring.
+ Slappe af, ville mindre.

Kaprifolie: Nostalgi og hjemve.
+ At kunne leve med fortiden.

Kastanieknop: Man lærer ikke af sine erfaringer.
+ Bruger sine erfaringer.

Kildevand: Selvfornægtelse.
+ Give slip på strenge krav.

Kirsebærblomme: Angst for at miste kontrol, hysteri
+ Sindsro.

Klematis:Lever i fremtiden, drømmer.
+ Jordforbindelse, grounding.

Knavel: Man er ubeslutsom.
+ Balance, beslutsomhed.

Kristtorn: Had, vrede, jalousi, mistænksomhed.
+ Storhjertethed, kærlighed.

Lyng: Selvcentreret.
+ Indfølingsevne.

Lærk: Mangel på selvtillid.
+ ”Jeg kan godt”

Oliventræ: Træthed, udmattelse.
+ Vitalitet, indre regeneration.

Rød hestekastanie: Overdreven frygt på andres vegne.
+ Omsorg uden ængstelse.

Skovfyr: Skyldfølelse, selvbebrejdelse.
+ Tilgiver sig selv.

Skovhejre: Kan ikke finde sin vej i livet.
+ Kender sin rette vej/opgave.

Soløje: Rædsel , panikangst.
+ Ro, selv i nødsituationer.

Sødæble: Følelse af urenhed.
+ Accept af egen krop.

Tornblad: Håbløshed, fortvivlelse.
+ Håbet vender tilbage.

Tusindgylden: Kan ikke sige nej.
+ Selvbestemmelse, viljestyrke.

Valnød: Påvirkelig overfor andres mening, forandringer.
+ Bliver i sig selv, beskyttelse.

Vandrøllike: Reserveret, stolt.
+ Kommunikationsevne, samhørighedsfølelse.

Vinranke: Dominerende, herskesyg.
+ At kunne lede uden dominans.

Ægte kastanie: Overvældende indre smerte.
+ At kunne se lyset igen.